Senkan Musashi Ranshi Seiatsu Sakusen ~Kimoota Teitoku Chinpou Gyorai ga Musashi no Shojo Soukou o Chokugeki Kantsuu!
Deep Valley

Senkan Musashi Ranshi Seiatsu Sakusen ~Kimoota Teitoku Chinpou Gyorai ga Musashi no Shojo Soukou o Chokugeki Kantsuu!

Yamato-san to Idenshi Jikakeawasete Kawaii Baby o Kenzou Shiyou! Hon
Deep Valley

Yamato-san to Idenshi Jikakeawasete Kawaii Baby o Kenzou Shiyou! Hon